KONSTRUKCIJA

Osnovna konstrukcija objekata je armirano-betonska, skeletna, sa čvrsto zidanim vanjskim i unutrašnjim zidovima i stubovima unutar osnovnog korpusa.

PODOVI

Podovi holova, hodnika, stepeništa, poslovnih prostora, kuhinja, sanitarnih prostorija, terasa i lođa su obloženi keramičkim pločicama prve klase. Podovi ostalih...

KROV, KROVIŠTE I POKROV

Krovnu konstrukciju čine drveni elementi. Krovni pokrivač je crijep poznatog proizvođača NEXE. Svi opšivi na krovu su od lima. Odvodnja se vrši...

ZIDOVI

Vanjski zidovi su od termoizolacionih opeka debljine 20 cm. Sa vanjske strane obloženi su fasadom od kamene vune i stiropora, a sa unutrašnje...

STOLARIJA

Fasadna PVC stolarija je izrađena od njemačkih VEKA PVC profila sa 5 komora. Fasadne pozicije su od dvoslojnog termoizolacionog stakla.

INSTALACIJE

Za sve stanove obezbijeđeni su priključci na mrežu centralnog grijanja, elektro mrežu, javni vodovod i kanalizaciju, IT mrežu, mrežu ...