Krovnu konstrukciju čine drveni elementi. Krovni pokrivač je crijep poznatog proizvođača NEXE. Svi opšivi na krovu su od lima. Odvodnja se vrši horizontalnim olucima od lima i vertikalnim olucima izvan objekta.