Za sve stanove obezbijeđeni su priključci na mrežu centralnog grijanja, elektro mrežu, javni vodovod i kanalizaciju, IT mrežu, mrežu kablovske televizije i RTV antensku instalaciju. U sve stanove je ugrađena optika za kablovsku televiziju i internet (Fiber to the Home). Svi stanovi imaju izevedene instalacije za priključak vanjske i unutrašnje jedinice klima uređaja.