Vanjski zidovi su od termoizolacionih opeka debljine 20 cm. Sa vanjske strane obloženi su fasadom od kamene vune i stiropora, a sa unutrašnje strane su malterisani i bojeni. Dio vanjskih zidova su AB platna debljine 20 cm, takođe obložena fasadom od kamene vune i stiropora. Unutrašnji pregradni zidovi su zidani, izrađeni od blokova debljine 10 cm. Pregradni zidovi između stanova i prema hodniku / stepeništu su od AB platna ili termoizolacionih blokova debljine 20 cm, kako bi bili zadovoljeni protivpožarni uslovi i akustika.