Pašalić – gradnja.

Osnovna djelatnost preduzeća je gradnja i prodaja stambenih i nestambenih zgrada. Dosadašnji uspjeh predstavljaju izgrađeni visoko kvalitetni objekti.

U izgradnji objekata primjenjuju se najsavremenije tehnologije, materijali i oprema koja omogućuje brz i efikasan rad. Tome posebno doprinose i najbolji projektantski kapaciteti za projektovanje objekata i tehnologije građenja, kao i izvođači svih građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalerskih radova. Svi do sada izgrađeni objekti su završeni u planiranim rokovima i sa visokim kvalitetom zahvaljujući visoko-stručnom kadru i kompletnosti savremene opreme i mehanizacije.

Preduzeće ”Pašalić-Gradnja” d.o.o. dugoročno planira razvoj u svojoj djelatnosti, jer kvalitet gradnje i zadovoljstvo kupaca su na prvom mjestu.

  • Visoko kvalitetni objekti

  • Najsavremenija tehnologija

  • Vrhinski materijali

  • Povoljne cijene